home> PEOPLE
功能有机分子化学国家重点实验室现有教师57人,其中院士1名,长江学者2人,青年长江学者1人,杰青5人,优青2人;博导28人,硕导17人,教授29人,副教授20人,讲师8人,青年教授1人,青年研究员1人。
 • ALL
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Contact US
222 Tianshui Nanlu, Lanzhou, Gansu 730000, China
 • Tel
  0931-8912500
 • Fax
  0931-8915557
 • Mail
  sklaoc@lzu.edu.cn

Copyrights © All Rights Reserved. State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry 事业单位